Mgławice

NGC 6992 - Fot. Maciej Zmitrukiewicz
Fot. Maciej Zmitrukiewicz
NGC 7000 Fot. Maciej Zmitrukiewicz
Fot. Maciej Zmitrukiewicz
Fot. Maciej Zmitrukiewicz